Eugen Klein GmbH   Gelenkwellen Klein Gelenkwellen
    Start Technische richtlijnen Besonderheiten des Doppelgelenkes
Deutsch (Deutschland)English (United Kingdom)French (Fr)Italian - ItalyNederlands - nl-NLEspañol(Spanish Formal International)Russian (CIS)
Klein Gelenkwellen
Bijzonderheden van een dubbele kruiskoppeling

Dubbele kruiskoppelingen past men toe bij aandrijving van stuurbare starre assen. Het belangrijkste inzet gebied zijn de voertuigen waarbij alle assen aangedreven zijn. De volgende dimensioneringsrichtlijnen hebben betrekking op dit inzetgebied.

Figuur 26Bild 26

9.1 De axiale beweging van de aandrijfas bij buiging

In figuur 27 stelt 1 de niet verschuifbare gelagerde aangedreven as voor, 2 de verschuifbare gelagerde aandrijfas. A en B zijn de kruiskoppelingslagers, 0 is de rotatielijn van de koppelingen.

Als de koppeling dusdanig ingebouwd wordt, dat het draaipunt O van de fusee met het middelpunt M van de gestrekte koppeling overeenkomt, dan ontstaan bij een afbuigende koppeling met afbuighoek ß ongelijke afzonderlijke afbuighoeken ß1 en ß2 en daarmee een onregelmatige overbrenging, zoals in figuur 29, Lijn 1 weergegeven is.

Figuur 27

Bild 27

Figuur 28

Bild 28

Men kan door het verplaatsen van het midden M van de gestrekte koppeling, over een afstand y in de richting van het vaste lager ,bereiken dat bij een bepaalde afbuighoek gelijkloop optreedt. (Figuur 28). Gunstig is een gelijkloophoek ß0 te realiseren van 32... 35º, omdat daarbij over het totale bereik van de afbuighoek de kleinste oneenparigheid optreedt (Figuur 29).

Figuur 29

Bild 29

De verplaatsing y, die aangebracht moet worden, om bij een afbuighoek ß0 volledige gelijkloop te bereiken is:

Formel 41

Bij het buigen van de koppeling treedt een axiale verschuiving van aandrijfas 2 op, die daarom verschuifbaar gelagerd moet zijn. De grootste axiale beweging is:

Formel 42

Bij en gelijkloophoek van 32º wordt:
y32º = 0,02 · l1
en
x40º = 0,0641 · l1 bei 40° Afbuighoek,
x48º = 0,0944 · l1 bei 48º Afbuighoek.

9.2 De axiale beweging van de aandrijfas met afbuighoeken bij toepassing van verschoven draaipunten.

In deze katalogus zijn uitsluitend aandrijfassen met dubbele kruiskoppeling weergeven die voorzien zijn van uit het hart liggende draaipunten van de kruisstukken. Deze veroorzaken, bovenop de in 9.1 beschreven beweging, een axiale beweging die tweemaal per omwenteling optreedt. (Figuur30).

In de 0° en 180º-stand van de dubbele koppeling worden de asverplaatsingen l (AA' en BB') opgeteld lineair bij de gaffelafstand l1k (A'B').

Figuur 30

Bild 30

In de 90º en 270º-Stand van de dubbele koppeling worden al naargelang de richting van de afzonderlijke afbuighoeken ß1' en ß2' de asverplaatsingen l opgeteld bij de Gaffelafstand l1k.

Het verschil X van deze optelling, is de beweging die de aandrijfas van de dubbele kruiskoppeling per omwenteling tweemaal uitvoert. Bij de toepassing moet rekening gehouden worden met:

Bewegingsafstand X = X - X'

X is die beweging bij 0º en 180º-stand van de koppeling die ook optreedt bij dubbele kruiskoppelingen zonder middelpunt verzette assen.

X' is die beweging, die bij het afbuigen van de koppeling in 90º en 270º-stand van de dubbele koppeling met verzette asmiddelpunten, veroorzaakt door de kortere gaffelafstand, ontstaan.

Formel 43

Bij een gelijkloophoek 32º wordt onder de aanname , dat l = 0,1 · l1 is en daarmee

l1k = l1 - 2 · L is:
X'40º = 0,0756 · l1k

Damit ergibt sich für den Bewegungshub X:

X40º = 0,0641 · l1 - 0,0513 · l1k
X48º = 0,0944 · l1 - 0,0756 · l1k

De axiale beweging van de aandrijfas vindt plaats in het bereik van de axiale beweging vanuit de afbuighoek, hetgeen inhoudt dat de aandrijfas zich tweemaal per omwenteling "verkort".

9.3 Verplaatsing van de gaffelkop (meenemerring), bij gebogen koppeling

Bij de bepaling van de benodigde ruimte van de gaffelkop moet er rekening mee gehouden worden , dat deze buiten de buiging en axiale bewegingen, ook nog haar middelpunt tweemaal per omwenteling verplaatst. De verplaatsing e is aan de aandrijfas zijde groter dan aan de aangedreven as zijde.

Er geldt voor de aandrijfaszijde:

emax = (l + X) · sin ß2'

waarbij de aandrijfas-afbuighoek ß2' als volgt berekend wordt:

Formel 44

Voor de aangedreven as zijde geldt:

emin = l · sin ß1'

waarbij afbuighoek ß1' zich uit het verschil van de totale afbuighoek ß en afbuighoek ß2' laat uitrekenen.

Dus: ß1' = ß - ß2'  

 
vorige bladzijde  naar de inhoud  volgende bladzijde

 

 
Eugen Klein GmbH   Gelenkwellen   Parkstraße 27-29      73734 Esslingen a.N. 
Fon +49 (0)711 3 80 05-12     Fax +49 (0)711 3 80 05-49    info@klein-gelenkwellen.de